تولید الیاف پلی پروپیلن آتروپات

ماه: می 2019

می 30, 2019

در این مقاله از مصالح سنگی استان بوشهر و سیمان تیپ ۲ دشتستان و الیاف پلی‌پروپیلنی، فولادی، فیبر شیشه‌ای و فوق روان کننده در ۹ طرح اختلاط برای ساخت بتن استفاده شده است. نمونه‌های بتنی پس از ساخت در حوضچه آب نگهداری شده و مقاومت فشاری و خمشی نمونه‌ها در زمان‌های ۷، ۲۸ و ۹۰ […]

می 18, 2019

مقدار مصرف الیاف بتن در بتن ۲۴ میلیمتر ۱۸ میلیمتر ۱۲ میلیمتر ۶میلیمتر Press concrete — ۹۰۰ گرم ۹۰۰ گرم Indoor Screed — ۹۰۰ گرم ۶۰۰ گرم Shotcrete /wet ۱۸۰ گرم — — — Shotcrete / dry ۱۸۰ گرم — — — Stucco ۱۸۰ گرم — — — Shotcrete stucco — — ۹۰۰ گرم ۱-۳ […]